Čtěte pozorně následující sdělení

Informace k léčbě rázovou vlnou:
Pokud jdete na terapii, jejíž součástí bude aplikování Radiální rázové vlny, berete na vědomí, že léčba je účinná pouze dodržujete-li pravidla, režimová opatření a jiné pokyny terapeuta, které Vám budou sděleny v rámci terapie. V případě, že se při terapii rozhodnete léčbu podstoupit, zavazujete se k jejich dodržování, v opačném případě berete na vědomí, že léčba nebude dostatečně účinná.

Informovaný souhlas:
Jsem klientem/kou TUTA fyzioterapie a podstupuji fyzioterapii, regenerační služby nebo cvičení na léčebném podkladě s využitím cvičebních pomůcek bez předchozího vyšetření odborným lékařem. Svým podpisem stvrzuji, že jsem si vědom/a svého zdravotního stavu a byl jsem informován/a o účelu, povaze a následcích poskytované péče a služeb, o možnostech navrhovaných postupů. Terapii podstupuji dobrovolně a beru na sebe případná rizika spojená s touto léčbou.

Potvrzuji, že mi není známo, že bych trpěl virovým či bakteriálním onemocněním, které by se neslučovalo s plánovanou terapií a ohrožovalo můj zdravotní stav nebo stav ošetřujícího personálu.

V případě, že se u mne projevují příznaky takového onemocnění, upozorním na tuto skutečnost ošetřující personál. TUTA fyzioterapie si vyhrazuje právo Vás v takovém stavu neošetřit.
V případě jakýchkoliv pochybností o svém zdravotním stavu ve vztahu k podstupované terapii se poraďte s ošetřujícím personálem.

Jsem povinen/a upozornit telefonicky/e-mailem na svou případnou absenci na fyzioterapii ošetřující personál, a to alespoň 24 hod. před smluveným termínem. Pokud tak neučiním, souhlasím se smluvní pokutou ve výši 500 Kč (60 min.), 750 Kč (90 min.). Při pozdější omluvě termínu je rozhodnutí o udělení smluvní pokuty na ošetřujícím personálu.

Svým podpisem níže uděluji TUTA fyzioterapie s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně údajů o svém zdrav. stavu, zasílání informačních a marketingových mailů a ochranu práv v případě sporů vzniklých ze smluv. vztahu mezi TUTA fyzioterapie a mnou.

Další aktuality
Sledujte nás