O Edukuj z.s.

Základy Edukuj se datují do roku 2014. Chtěli založit vzdělávací centrum, které by poskytovalo kvalitní vzdělávání, a jenž by nebylo založené jen na obyčejném výkladu. Všichni jste určitě zažili nějaké školení nebo kurz, ze kterého jste si odnesli jen pokreslený papír a nic víc. Proti tomu chce Edukuj bojovat. Myslí si, že každé vzdělávání má být přínosem a chtějí, aby je jejich klienty bavilo.

V současné době má Edukuj svůj stálý tým a mimo to spolupracuje s několika dalšími zkušenými lektory, kteří s nimi nejen sdílí, ale také naplňují jejich ideu o kvalitním vzdělávání.

JEJICH VIZE

Hlavním cílem vzniku Edukuj je kvalitně poskytnout další vzdělávání všem bez rozdílu věku a pohlaví, a takovou formou, aby účastníkům bylo co nejvíce k užitku a nebylo považováno za nutné zlo a ztrátu času.

Jejich největší metou do budoucna je zatraktivnit další vzdělávání a vytvořit tak síť spokojených klientů, kteří se budou na jejich centrum stále obracet. Spokojenost chtějí ale také ze strany jejich lektorů, protože jen spokojený lektor odvádí dobrou práci, kterou dokáže klient patřičně ocenit. A i nadále se chtějí odlišovat od jiných center větším elánem a inovativním přístupem k naší práci.

DESATERO JEJICH LEKTORA

  1. Je čestný a loajální, respektuje cíle instituce, šíří její dobré jméno
  2. Vždy dodržuje stanovená pravidla organizace
  3. Je komunikativní, empatický, má příjemné vystupování, dokáže své klienty správně motivovat
  4. Neustále se vzdělává a rozvíjí
  5. Zná metody a techniky vzdělávání a průběžně si je zdokonaluje
  6. Učí interaktivně
  7. Je vždy připraven
  8. Je schopný pracovat týmově
  9. Je schopen supervize
  10. Svojí práci dá ještě něco navíc
 

(Zdroj: www.edukuj.cz)

Adam i Ondra jsou lektory Edukuj z.s. v rámci přednášek pro SZÚ.