O Stavmontě, spol. s r.o.

ZAMĚŘENÍ

Společnost STAVMONTA spol. s r.o., Plzeň je významnou stavební společností, která se specializuje na výstavbu vodohospodářských děl, výstavbu inženýrských sítí, provádění kompletních zemních prací a dopravní infrastruktury.

HLAVNÍ OBORY ČINNOSTI

  • Výstavba inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, plyn
  • Výstavba vodojemů, ČOV, úpraven vody, dešťových zdrží a podobně
  • Protipovodňová opatření, úpravy vodních toků a rybníků
  • Výstavba melioračních a sanačních staveb
  • Provádění silničních a stavebních prací na pozemních komunikacích
  • Vedlejší obory činnosti
  • Provoz zámečnické dílny
  • Provoz dílen na opravu stavebních strojů a nákladních automobilů včetně pojízdných dílen

ZAMĚSTNANCI

Společnost zaměstnává v profesích potřebných pro výstavbu vodohospodářských staveb (instalatéři, tesaři, zedníci, strojníci, řidiči, zámečníci, opraváři stavebních strojů a stavební dělnici) celkem 170 lidí. Všichni zaměstnanci mají dlouholeté zkušenosti z provádění vodohospodářských staveb.

(Zdroj: www.stavmonta.cz)